THÔNG BÁO VỀ VỤ VIỆC CỦA NGUYỄN THANH CƯỜNG (THÍCH TÂM HOẠT)