Photo Gallery

Hoa đăng xuân năm 2008 (8 Pictures)
Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2007 (15 Pictures)
Đại lễ Vu lan_báo hiếu năm 2008 (32 Pictures)
Bước chân tĩnh lặng (14 Pictures)
Đại lễ Vu Lan 2007 (11 Pictures)
Lễ tri ân đệ tử 2020 (94 Pictures)
Niềm an vui (21 Pictures)
Phật đản miền Bắc (26-31/05/2007 ) (5 Pictures)
Lễ chào mừng Phật đản (4 Pictures)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản (7 Pictures)
Phật sự miền Bắc (01-20/04/2007 ) (14 Pictures)
Hình cuộc đời Sư Tổ (20 Pictures)