Photo Gallery

Đại Lễ Vu Lan 2018 (196 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2018 (111 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2018 (41 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2018 (69 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2018 (203 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017 (210 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Pictures)