Khóa Tu Mùa Hè 2016

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Con nhà người ta - KTMH 2016
Lecturer Thích Tâm Tiến
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Con nhà người ta - KTMH 2016
Lecturer Thích Tâm Tiến
Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp