Khóa Tu Mùa Hè 2016

Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 12161
Download: 216

Other Media

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
9046
288
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Thích Tâm Nguyên
27004
2365
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
17881
966
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
10954
380
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
9499
560
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
10422
979
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6036
509
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4048
157
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
5618
244
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6464
269
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
7602
386
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5868
318