Khóa Tu Mùa Hè 2016

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 10420
Download: 294

Other Media

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Thích Tâm Nguyên
28348
2366
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
18884
966
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
11928
380
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
10499
560
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
11438
979
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7164
510
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5096
157
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
6700
244
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7429
269
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
8581
386
Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp
13325
216
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6668
318