47th Course

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Lecturer Thượng tọa Thích Minh Thiện
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Lecturer Thích Trí Hải
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Giải nghi về tịnh độ
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Tự tâm tịnh độ
Lecturer Thích Trí Hải
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Lecturer Thích Minh Thiện
Giọt sữa giữa đời thường
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành