47th Course

Tự tâm tịnh độ
Lecturer Thích Trí Hải
Listen: 4384
Download: 691

Other Media

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
19608
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
13706
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
11397
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
9979
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
3467
568
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
3457
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9395
1933