47th Course

Giải nghi về tịnh độ
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 3466
Download: 568

Other Media

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
19605
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
13697
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
11388
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
9967
1207
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
4383
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
3453
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9391
1933