Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 05/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2023

Vensangabodhi, Jiro

Nước Ngoài

1.500.000

01/05/2023

Thị Thiện, Lê Trung Ánh

Tp Hcm

10.000.000

01/05/2023

Liên Tuyền

Bình Dương

500.000

01/05/2023

Đặng Thị Mỹ Dung

 

20.000.000

02/05/2023

Diệu Lý

Long An

500.000

02/05/2023

Tịnh Pháp

Tp Hcm

500.000

03/05/2023

Kt Thanh Lọc Thân Tâm

Tp Hcm

60.000.000

03/05/2023

Học Viên Thanh Lọc Thân Tâm

Tp Hcm

13.639.000

04/05/2023

Hoàng Oanh

Tp Hcm

2.000.000

04/05/2023

Phạm Thị Kim Liên

Tp Hcm

200.000

04/05/2023

Gđ Bác Thống

Tp Hcm

1.000.000

04/05/2023

Liên Lý

Tp Hcm

100.000

06/05/2023

Lê Thị Kim Hạ

Tp Hcm

2.000.000

07/05/2023

Lê Thi Thải

Đồng Nai

100.000

07/05/2023

Liên Hồng

Bình Dương

500.000

07/05/2023

Diệu Pháp

 

500.000

07/05/2023

Đoàn Phật tử chùa Kiều Đàm

Tp Hcm

2.000.000

07/05/2023

Huỳnh Thị Thu Hà

Tp Hcm

2.000.000

09/05/2023

Nguyễn Thị Hoa

Tp Hcm

500.000

09/05/2023

Đặng Thị Mỹ Dung

Tp Hcm

10.000.000

10/05/2023

Lien Thao

Tp Hcm

1.000.000

11/05/2023

Cô Loan

Bình Phước

20.000.000

11/05/2023

Huệ Như

Tp Hcm

500.000

11/05/2023

Võ Thị Hạnh

Tp Hcm

2.000.000

14/05/2023

Gđ Đinh Ngọc Thiện

Tp Hcm

500.000

14/05/2023

Tạ Thị Ngọc Mai

Tp Hcm

1.000.000

14/05/2023

Liên Duyên

Tp Hcm

300.000

14/05/2023

Liên Nhu

Tp Hcm

3.000.000

14/05/2023

Minh Tuấn

Nước Ngoài

1.000.000

14/05/2023

Chú Tân

Nước Ngoài

300.000

15/05/2023

Hương Thảo, Diệu Chi

Tp Hcm

20.000.000

15/05/2023

Phật Tử

Tp Hcm

100.000

19/05/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

19/05/2023

Lê Thị Thanh Thái

Vĩnh Phúc

100.000

19/05/2023

Nguyễn Hoàng Khải

Tp Hcm

500.000

19/05/2023

Phạm Thị Hồng Thái

Tp Hcm

300.000

19/05/2023

Lê Thị Thuấn

Tp Hcm

1.000.000

19/05/2023

Nguyễn Văn Ngân

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Trung Tín

Đà Nẵng

2.000.000

21/05/2023

Nguyễn Thị Thu Thảo

Tp Hcm

200.000

21/05/2023

Ngô Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

21/05/2023

Nguyễn Thị Cam

Vĩnh Long

200.000

21/05/2023

Diệu An

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Diệu Đạo

Đồng Nai

600.000

21/05/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

21/05/2023

Chúc Vương

Đồng Nai

200.000

21/05/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

21/05/2023

Trần Thị Ba

Đồng Nai

300.000

21/05/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

21/05/2023

Thái Thị Lũy

Tp Hcm

200.000

21/05/2023

Huỳnh Thị Mỹ Hiệp

Tp Hcm

50.000

21/05/2023

Khánh Hưng

Tp Hcm

50.000

21/05/2023

Nguyễn Vĩnh Nghiêm

Bình Dương

1.000.000

21/05/2023

Trần Lê Hoa

Tp Hcm

2.000.000

21/05/2023

Trương Thị Phụng Hoàng

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Trần Thị Nga

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Liên Thủy

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Hồ Mỹ Linh

Tp Hcm

200.000

21/05/2023

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Gđ Phan Lang Inh

Tp Hcm

5.000.000

21/05/2023

Bùi Thị Yến

Bình Dương

300.000

21/05/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

21/05/2023

Liên Dung

Tp Hcm

2.000.000

21/05/2023

Phật Tử

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Diệu Hỷ

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Trần Thị Ngọc Hương

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Đỗ Thị Lành

Tp Hcm

100.000

21/05/2023

Nguyễn Đình Lộc

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Quỳnh Nhi

Tp Hcm

200.000

22/05/2023

Phúc Khạ Từ

Tp Hcm

200.000

23/05/2023

Nhóm Hoa Sen

 

2.500.000

23/05/2023

Nhóm Hoa Sen

Tp Hcm

2.500.000

24/05/2023

Gia Đình Phật Tử

Nước Ngoài

100 USD

25/05/2023

Nguyễn Thị Hồng

 

1.500.000

26/05/2023

Diệu Quả

Tp Hcm

100.000

26/05/2023

Liên Xuân

 

100.000

26/05/2023

Diệu Định

An Giang

1.100.000

26/05/2023

Nguyễn Hồng Thanh

Tp Hcm

500.000

26/05/2023

Vũ Thị Kim Xuân

Nước Ngoài

100 USD

26/05/2023

Diệu Hoa

Tp Hcm

500.000

27/05/2023

Trần Thị Linh Thảo

 

500.000

27/05/2023

Liên Hòa

Tp Hcm

5.000.000

27/05/2023

Đỗ Văn Thành

Nước Ngoài

1.500.000

27/05/2023

Thu Hương

Tp Hcm

20.000.000

27/05/2023

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

Tp Hcm

20.000.000

28/05/2023

Liên Cúc

 

300.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

28/05/2023

Gđ Hiền Vân

 

4.000.000

28/05/2023

Nhóm Pt Phóng Sinh, Liên Hoa

 

2.000.000

28/05/2023

Liên Ân

Tp Hcm

1.500.000

28/05/2023

Hạnh Nghiêm

 

200.000

28/05/2023

Liên Hoa

Tp Hcm

1.500.000

28/05/2023

Đức Vọng

Tp Hcm

1.000.000

28/05/2023

Nguyễn Thị Liên

 

500.000

28/05/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

2.000.000

28/05/2023

Lien Hoa

 

2.000.000

28/05/2023

Ban Hộ Tự

Tp Hcm

18.000.000

28/05/2023

Hiền Khánh

Tp Hcm

1.000.000

28/05/2023

Tâm Hạnh

Tp Hcm

1.000.000

28/05/2023

Liên Hương

Tp Hcm

500.000

28/05/2023

Trần Thị Liên Lợi

Tp Hcm

500.000

28/05/2023

Trần Ngọc Xuân

Tp Hcm

3.000.000

29/05/2023

Huyền

Tp Hcm

300.000

29/05/2023

Loan Nhũ

Nước Ngoài

100 USD

29/05/2023

Liên Cúc

 

10.000.000

30/05/2023

Liên Anh

Tp Hcm

2.000.000

30/05/2023

Liên Hà

Tp Hcm

2.000.000

30/05/2023

Thiện Tánh

Tp Hcm

1.000.000

30/05/2023

Trần Thị Linh Thảo

 

1.300.000

30/05/2023

Nguyễn Thị Bích Nga

Tp Hcm

1.000.000

30/05/2023

Đức Út

Long An

2.000.000

31/05/2023

Nguyễn Thị Bông

 

500.000

31/05/2023

Nguyễn Hoàng Anh

 

500.000

 

CÚNG DƯỜNG SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/05/2023

Pt

 

500.000

14/05/2023

Xuân Bình

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

21/05/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

21/05/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

21/05/2023

Liên Dung

Tp Hcm

1.000.000

22/05/2023

Hứa Thị Hai

Nước Ngoài

2.000 AUD

26/05/2023

Diệu Hồng

Tp Hcm

500.000

27/05/2023

Hoa Thiên

 

400.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/05/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao A Di Da Phat

1.000.000

01/05/2023

Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan

100.000

01/05/2023

Cung Duong Tam Bao

100.000

01/05/2023

Pham Van Cua Xin Goi Cung Duong Den Thay Chan Tinh

2.000.000

01/05/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

03/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

03/05/2023

Chi Diep Nho Ck Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

03/05/2023

Shop Non Phu Qui Can Tho Cung Duong An Vi Phat Chua Truong Phap

200.000

03/05/2023

Cung Duong Khoa Tu Phat That 99. Ct Tu Nguyen Thi Phong Lan

1.000.000

03/05/2023

Vo Huynh Nhu Chuyen Khoan Cung Duong Tam Bao

100.000

03/05/2023

Chung Con Cung Duong Phat Su

500.000

04/05/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

04/05/2023

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Tam Bao Thang 5/2023

300.000

04/05/2023

Cao Thi Thang. Phat Tu Hoa Sen Kinh Cung Duong Tam Bao

2.000.000

05/05/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Tam Bao

2.000.000

05/05/2023

Nguyen Mai Nhu Y Chuyen Khoan Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

05/05/2023

Le Hoang Phuc Chuyen Tien.

100.000

05/05/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

05/05/2023

Ct Tu Tran Thi Kim Thoa

500.000

05/05/2023

Pham Anh Ngoc Chuyen Tien

500.000

13/05/2023

Lam Duy Cung Duong Tam Bao

200.000

13/05/2023

Nguyen Ngoc Quang Chuyen Tien.

100.000

13/05/2023

Dieu Hy Lieu Tuong Cdtb Chua Hoang Phap

4.000.000

13/05/2023

Do Thi Thanh Chuyen Khoan

5.000.000

14/05/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

14/05/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

14/05/2023

Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

14/05/2023

Con Xin Cung Duong Cho Chua A Nam Mo A Di Da Phat

100.000

15/05/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Huynh Thi Mong Trinh

50.000

15/05/2023

Graham Mai Le Chuyen Khoan Ms 6489514

46.710.000

15/05/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

16/05/2023

Gia Dinh Tue Duc - Dieu Suong Cung Duong Tam Bao

5.000.000

16/05/2023

Da A Di Da Phat. Cho Con Xin Duoc Cung Duong Chua

200.000

16/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat

500.000

16/05/2023

Hoa Hoa Ck

250.000

17/05/2023

Val:230517vnd112521350/33b: Vnd112521350/Mid:

112.520.250

17/05/2023

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao A.

400.000

17/05/2023

Con Chuyen Khoan Tam Bao

300.000

17/05/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Duong Sua May Rua Chen Chua Hoang Phap.

50.000.000

17/05/2023

Cd Tam  Bao Chua H Phap

1.000.000

18/05/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

19/05/2023

Con Xin Phat Tam Cung Duong Tam Bao A

100.000

19/05/2023

Pt Lien Ngu Cung Duong Tam Bao

1.000.000

21/05/2023

Pham Thi Dung Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao A

1.000.000

22/05/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

23/05/2023

Nguyen Pho Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap. Ct Tu Pham Thuy Tram

500.000

24/05/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Do Hien My

500.000

24/05/2023

Y Hien Cung 2.000.000 Tam Bao, 500.000 In Sach. Ct Tu Tran Thi Kim Phung

2.500.000

26/05/2023

Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat  Da Con Xin Cgdg Tb  K M Phat Dan Sanh

500.000

26/05/2023

Nguyen Van Hung Chuyen Tien Qua Momo

50.000

26/05/2023

Gd Chu Su Xin Cung Duong Dai Le Phat Dan

10.000.000

26/05/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Thay

50.000

26/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat

500.000

26/05/2023

Cung Duong Tam Bao

1.000.000

27/05/2023

Pt Dong An Va Thai Thi Chut Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Thi Tam

2.000.000

28/05/2023

Vo Thi Hoang Va Son Pho Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

28/05/2023

Cong Ty Thanh Loc Than Tam Thue Don Dep Ve Sinh Khoa Chua Hoang Phap

10.000.000

28/05/2023

Cong Ty Thanh Loc Than Tam Chuyen Khoan Cung Duong

50.000.000

28/05/2023

Gd Tran Chin-Vo Hong Diep Cung Duong Le Phat Dan

5.000.000

29/05/2023

Chung Con Thanh Tuyet Va Anh Thy Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

29/05/2023

Cung Duong

200.000

29/05/2023

Thay Tam Minh Gui Su Phu

4.584.000

30/05/2023

Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

30/05/2023

Minh Anh Xin Cung Duong Tam Bao. Nam Mo A Di Da Phat.

500.000

31/05/2023

Con Pd Dieu Tu Cung Duong Tam Bao

200.000

31/05/2023

Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

31/05/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

50.000

31/05/2023

Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

31/05/2023

Pham Anh Ngoc Chuyen Tien

500.000

31/05/2023

Pham Anh Ngoc Chuyen Tien

100.000

06/05/2023

Phan Hieu Tho Chuyen Tien.

200.000

06/05/2023

867421.060523.085510.Ibft .

100.000

06/05/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

06/05/2023

Nguyen Phu Quoc Chuyen Khoan

100.000

07/05/2023

Donga Chuyen Tien Kh - Nguyen Sy Cuong-Ng: Manh Tran

4.666.600

07/05/2023

Duong Thi Ngoc Linh Chuyen Tien. Ct Tu Duong Thi Ngoc Linh

100.000

07/05/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Thi Huynh Nhu

50.000

07/05/2023

Pham Tuyet Trinh Chuyen Tien.

300.000

07/05/2023

Be Bao Vinh

500.000

08/05/2023

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Xoa Ly

50.000

08/05/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Thi Thuy Lan

500.000

08/05/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Duong Lam Bon Nuoc Chua Hoang Phap.

50.000.000

08/05/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Thay

50.000

08/05/2023

Vo Cong Thanh Chuyen Tien

200.000

08/05/2023

Ct Tu Duong Thi Tuyet Mai

300.000

09/05/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao A

500.000

09/05/2023

Nam Mo A Di Da Phat

50.000

09/05/2023

Nguyen Thi Hong Dung Chuyen Khoan

3.000.000

09/05/2023

Pham Van Lam Chuyen Tien

32.000.000

10/05/2023

Thay Tam Hao Va Phat Tu Xin Cung Duong Tam Bao Chua Hp

12.000.000

10/05/2023

Con Cung Duong Tam Bao

500.000

10/05/2023

Con Xin Gui Tien Cong Duc Cho Chua

100.000

10/05/2023

Con Xin Gui Tien Cong Duc Cho Chua

200.000

10/05/2023

Pt Chon Hien Cung Duong Tam Bao

10.000.000

10/05/2023

Nguyen Thi Ngoc Minh Hp002 0963684610 (Bien Hoa Dong Nai)

200.000

11/05/2023

Con Xin Phep Cung Duong

100.000

12/05/2023

Phat Tu Xin Cung Duong Tam Bao! Ct Tu Nguyen Thi Huynh Nhu

50.000

12/05/2023

Vo Thi Be Lam Chuyen Tien.

500.000

12/05/2023

Tran Thi Ngoc Ha Chuyen Tien.

200.000

Tin tức liên quan