Danh mục băng đĩa

DANH MỤC ĐĨA
 
Mã TT  ĐĨA GIẢNG CỦA HT THÍCH CHÂN TÍNH
A001  Lễ Quy Y Tam Bảo (VCD)
A002  Oai Nghi Của Người Tu Phật Thất (VCD)
A003  Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 31 (2VCD)
A004  Hoằng Pháp Lợi Sinh (VCD)
A005  Thiên Tai (VCD)
A006  Tu Là Tiến (VCD)
A007  Vui Buồn Mùa Xuân (VCD)
A008  Tìm Cầu Hạnh Phúc (VCD)
A009  Sắc Hoa Miền Bắc (VCD)
A010  Tẩy Trần (VCD)
A011  Nụ Cười Di Lặc (VCD)
A012  Mừng Phật Đản (VCD)
A013  Bốn Phương Pháp Cảm Hóa Lòng Người (VCD)
A014  Mục Đích Đến Chùa (VCD)
A015  Lời Nguyện Đầu Năm (VCD)
A016  Chuyển Hóa Khổ Đau (VCD)
A017  Hoài Niệm Ân Sư (VCD)
A018  Bảy Pháp Đoạn Trừ Phiền não (VCD)
A019  Quên Quá Khứ Để Vui Sống (VCD)
A020  Lời Thầy Khuyên Tu (VCD)
A021  Vì Pháp Quên Bệnh (VCD)
A022  Đi Về Đâu (VCD)
A023  Tiến Trình An Cư – Tự Tứ – Vu Lan (VCD)
A024  Người Chăn Bò (VCD)
A025  Mười hai Lời Nguyện Và Niệm Phật Nhạc (CD)
A026  Tết Nguyên Đán Việt Nam (VCD)
A027  Điều Kiện Sinh Về Lạc Quốc (VCD)
A028  Mừng Xuân Mậu Tí (VCD)
A029  Vô Tình Nói Pháp (VCD)
A030  Sen Búp Chuyển Mình (VCD)
A031  Ý Nghĩa Xuất Gia (CD)
A032  Phật Pháp Cứu Đời Tôi (CD)
A033  Ngu Si Sinh Tử (CD)
A034  Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm (CD)
A035  Thi Ca Niệm Phật (CD)
A036  Oai Nghi Người Xuất Gia (VCD)
A037  Trâu Ơi (VCD)
A038  Thất Thánh Tài (VCD)
A039  Tu Như Trồng Cây (VCD)
A040  Con Phật Con Ma (VCD)
A041  Mắt Thương Nhìn Đời (VCD)
A042  Xuân Đời (VCD)
A043  Tịnh Khẩu Tịnh Tọa (VCD)
A044  An Cư Kiết Hạ (VCD)
A045  Người Điêu Khắc Tượng (VCD)
A046  Người Trẻ Cần Niệm Phật (VCD)
A047  Hoằng Pháp Tại Tân Tây Lan Và Úc Đại Lợi (VCD)
A048  Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (VCD)
A049  Đẹp Người Đẹp Nết (VCD)
A050  Lễ Vía Phật A Di Đà ( Năm 2007) (VCD)
A051  Đại Lễ Vu Lan (Năm 2008) (VCD)
A052  Lễ Khai Mạc Triễn Lãm Tượng Phật Ngọc (VCD)
A053  Lễ Khánh Thành Chùa Tây Khánh (VCD)
A054  Tổn Thất Lớn Nhất (VCD)
A055  Đêm Hoa Đăng Cung Tiễn Tượng Phật ngọc (VCD)
A056  Tình Thương Cao Cả (VCD)
A057  Lễ Khai Mạc Triễn Lãm & Đêm Hoa Đăng Cung Tiễn Tượng Phật Ngọc (2DVD = 25.000 đ)
A058  Quy Y Tam Bảo dân Tộc Ít Người (VCD)
A059  Đường Về Cội Giác (VCD)
A060  Kính Mừng Phật Đản LHQ tại Việt Nam (2008) (VCD)
A061  Lễ Tuyên Dương Phật Tử Hưởng Ứng Tinh Thần "Nhà Nhà Mừng Phật Đản" (VCD)
A062  Nuôi Dưỡng Thân Tâm (VCD)

 

 

Mã TT  ĐĨA GIẢNG & TRUYỆN ĐỌC  
C001  Lễ Cung Nghinh Xá Lợi Ngón Tay Phật (VCD) ĐĐ. Thích Minh Kiết
C002  An Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (MP3) Diệu Am đọc
C003  Giảng và Đọc (MP3) HT. Quảng Khâm
C004  Hiểu Rõ Nhân Quả (MP3) Thích Thông Phổ
C005  48 Pháp Niệm Phật (MP3) Thích Tịnh Lạc dịch
C006  Khai Thị Khóa Tu Phật Thất (2 CD) Đạo Chứng
C007  Di Đà Yếu Giải (MP3) Đại Sư Trí Húc
C008  Khuyên Người Niệm Phật (MP3) Tâm Từ đọc
C009  Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên (MP3) Kim Phụng đọc
C010  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa (MP3) HT. Thích Trí Tịnh
C011  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (trọn bộ) (MP3) Thích Huyền Ý tụng
C012  Con Đường Tây Phương (CD) Tịnh Sỹ
C013  Cẩm nang Tu Đạo (MP3) HT. Quảng Khâm
C014  Công Ơn Cha Mẹ (3CD) Thích Giác Thiện
C015  Kinh Hiền Nhân “Phương Pháp Xử Thế” (2CD) Thích Hành Trụ dịch
C016  Đường Xưa Mây Trắng (MP3) T.giả Nhất Hạnh
C017  Lược Truyện Đức Phật Thích Ca (2CD) Anh Tuyết đọc
C018  Truyện Đọc Quan Am Tóc Rối (CD) Quảng Định đọc
C019  Đại Thừa Vô Lượng Thọ (CD) HT. Tịnh Không
C020  Kinh Thiện Ac Nhân Quả (MP3)  
C021  Sức Khỏe và Niệm Phật (VCD) Thích Trung Đạo
C022  Phật Gia Khí Công (Thể dục dưỡng sinh) (VCD) Thích Trung Đạo
C023  Bài Học Ngàn Vàng (MP3) HT. Thiện Hoa

 

Mã TT  CHƯƠNG TRÌNH PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU  
NM001  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 1 (VCD) ĐĐ. T Minh Thuỷ
NM002  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 2 (VCD) Cư sĩ Minh Đức
NM003  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 3 (VCD) Cư sĩ Tịnh Long
NM004  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 4 (VCD) Cư sĩ Tắc Quý
NM005  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 5 (VCD) Cư sĩ Quảng Thông
NM006  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 6 (VCD) Cư sĩ Diệu Hiền
NM007  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 7 (VCD) Thanh Kim Huệ & Bạch Tuyết
NM008  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 8 (VCD) Cư sĩ Hoằng Lược
NM009  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 9 (VCD) Cư sĩ Quãng Lành
NM010  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 10 (VCD) Hồ Ngọc Chi Ngọc (Đức Hà)
NM011  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 11 (VCD) Cư sĩ Nguyễn Văn Hải
NM012  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 12 (VCD) Diệu Minh
NM013  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 13 (VCD) Tâm Vương
NM014  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 14 (VCD) Chúc Quý
NM015  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 15 (VCD) Đ Đ. Thích Hoằng Hiền
NM016  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 16 (VCD) Cư Sĩ Tịnh Tín
NM017  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 17 (VCD) Nghệ Sĩ Kim Cương
NM018  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 18 (VCD) Thích Trung Đạo
NM019  Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 19 (VCD) PT. Diệu Uyển

 

Mã TT  CHƯƠNG TRÌNH ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP  
AS001  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 1 (VCD) ĐĐ. Thích Nguyên Hiền
AS002  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 2 (VCD) ĐĐ. Thích Thiện Thuận
AS003  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3 (VCD) ĐĐ. Thích Chân Tính
AS004  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 4 (VCD) ĐĐ. Hạnh Bảo & Thiện Thuận
AS005  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5 (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
AS006  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 6 (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
AS007  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 7 (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
AS008  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 8 (VCD) Đ Đ. Thích Trí Chơn
AS009  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 9 (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
AS010  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 10 (VCD) Đ Đ. Thích Nhuận Châu
AS011  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 11 (VCD) Đ Đ. Thích Minh Nhẫn
AS012  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 12 (VCD) Đ Đ. Thích Trí Chơn
AS013  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 13 (VCD) Đ Đ. Thích Lệ Thọ
AS014  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 14 (VCD) Đ Đ. Thích Trí Thường
AS015  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 15 (VCD) Đ Đ. Thích Trí Chơn
AS016  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 16 (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
AS017  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 17 (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Dũng

 

Mã TT  ĐĨA GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT  
PT001  Ý Nghĩa Niệm Phật (Khóa 34) (VCD) ĐĐ. Thích Minh Thành
PT002  Trái Tim Của Phật (Khóa 40) (VCD) TT. Thích Minh Thành
PT003  Liên Hoa Thắm Mãi Ngàn Đời (Khóa 40) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
PT004  Phương Pháp Đoạn Trừ Phiền Não (Khóa 41) (VCD) ĐĐ. Thích Viên Trí
PT005  Tịnh Độ Thù Thắng ( khóa 44) (VCD) ĐĐ. Thích Giác Nguyên
PT006  Dấu Chấm Hỏi Cuộc Đời (2) ( khóa 44) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
PT007  Trang nghiêm Tịnh Độ(Khóa 46) (VCD) TT. Thích Minh Hiếu
PT008  Giọt Sữa Giữa Đời Thường (Khóa 47) (VCD) TT. Thích Minh Thành
PT009  Sự Thù Thắng Của Bố Thí (Khóa 47) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Bình
PT010  Quê Xưa Ngày Ấy Tìm Về (Khóa 48) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
PT011  Bản Lĩnh Của Người Tu (Khóa 48) (VCD) Thích Tâm Tịnh
PT012  Trân Quý (Khóa 48) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Mẫn
PT013  Mắt Thương Nhìn Đời (Khóa 48) (VCD) TT. Thích Chân Tính
PT014  Kinh Niệm Phật Ba La Mật (2VCD) (Kỳ 2)(K.49) (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
PT015  Bí mật Bên Kia Cửa Tử (Khóa 49) (VCD) TT. Thích Minh Thành
PT016  Khai Thị Khóa Tu Phật Thất 49 (VCD) HT. Thích Thiện Trí
PT017  Kinh Niệm Phật Ba La Mật Kỳ 3 (Khóa 50) (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
PT018  Lời Khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư (Khóa 50) (VCD) Thích Nguyên Hiền
PT019  Kinh Niệm Phật Ba La Mật Kỳ 4 (Khóa 51) (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
PT020  Ngược Dòng Bến Tục (Khóa 51) (VCD) TT.Thích Minh Thành
PT021  Tịnh Độ Ở Đâu (Khóa 51) (VCD) ĐĐ. Thích Viên Trí
PT022  Niệm Phật Con Đường Đưa Đến Chân Hạnh Phúc(K.51) (VCD) TT.Thích Minh Vũ
PT023  Niệm Phật Viên Thông (K. 52) (VCD) ĐĐ. Thích Minh Thành
PT024  Biển Ái Nghìn Trùng Sao Tát Cạn (K. 52) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Bình
PT025  Niệm Phật Con Đường Phát Triển Tâm Linh (K. 52) (VCD) ĐĐ. Thích Trí Thường
PT026  Lối Đi Mới Cho Cuộc Đời(K. 53) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
PT027  Tâm Tình Người Tu (K. 53) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Mẫn
PT028  Tính Tịnh Độ Trong Đời Sống (K. 53) (VCD) TT. Thích Thiện Năng
PT029  Ứng dụng Niệm Phật Trong Cuộc Sống –Kỳ 2 (K. 54) (VCD) ĐĐ. Thích Đạo Quang
PT030  Thuốc Hay (K. 54) (VCD) HT. Thích Giác Hạnh
PT031  Mở Lòng Rộng Lớn (K. 54) (VCD) ĐĐ. Thích Minh Thành
PT032  Nghiệp Và Vấn Đề Vãng Sanh (K. 54) (VCD) ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
PT033  Lời Khai Thị Của Tỉnh Am Đại Sư (K. 54) (VCD) ĐĐ. Thích Nguyên Hiền
PT034  Kinh Niệm Phật Ba La Mật Kỳ 5 (K. 54) (VCD) ĐĐ. Thích Nhật Từ
PT035  Khai Thị (K.55) (VCD) HT. Giác Nhiên
PT036  Hạnh Phúc chân Thật (K.55) (VCD) ĐĐ. Thích Trí Trường
PT037  Khai Thị : Thần mật (K.55) (VCD) HT. Giác Toàn
PT038  Chánh Niệm Về Lời Nói (K.55) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm hải
PT039  Lời Khai Thị Hành Sách Đại Sư (K.55) (VCD) ĐĐ. Thích Nguyên Hiền
PT040  Tìm Lại Nốt Nhạc xưa (K.55) (VCD) TT. Thích Thiện Minh
PT041  Người Trẻ Cần Niệm Phật (K.55) (VCD) TT. Thích Chân Tính
PT042  Ý Nghĩa Thâm Sâu về Khóa Tu Phật Thất (K.56) (VCD) HT. Thích Thiện Trí
PT043  So Sánh Tướng Dụng Thể (K.56) (VCD) Thích Thiện Xuân
PT044  Cát Bụi (K.56) (VCD) TT. Thích Bửu Chánh
PT045  Tha Thứ Thì Thư Thái (K.56) (VCD) ĐĐ Thích Tâm An
PT046  Hạnh Nguyện Người Tu (K.56) (VCD) ĐĐ Thích Minh Thành
PT047  Nhận Diện Sự Sống (K.56) (VCD) ĐĐ Thích Trí Chơn

 

Mã TT  ĐĨA GIẢNG KHÓA TU MÙA HE  
MH001  Tam Quy Ngũ Giới (Mùa hè 2006) (VCD) ĐĐ. Thích Tâm Hải
MH002  Tình Người (Mùa Hè 2006) (VCD) ĐĐ. Thích Viên Trí
MH003  Người Điêu Khắc Tượng (Mùa hè 2007) (VCD) TT. Thích Chân Tính
MH004  Bóng Mây (Mùa hè 2007) (VCD) Đ Đ. Thích Thiện Thuận
MH005  Tuổi Trẻ Trước Ngưỡng Cửa Hội Nhập (Mùa hè 2008) Thích Quang Thạnh
MH006  Bến yêu Thương (2VCD) (Mùa hè 2008) ĐĐ Thích Trí Chơn
MH007  Tuổi Trẻ Có và Không (Mùa hè 2008) (VCD) Thích Thiện Minh
MH008  Đẹp Người Đẹp Nết (Mùa hè 2008) (VCD) TT. Thích chân Tính
MH009  Pháp Đàm Bến Đỗ Bình Yên (Mùa hè 2008) (VCD) TT. Thích chân Tính
MH010  Khóa Tu Mùa Hè (Mùa hè 2008) (VCD) TT. Thích chân Tính
MH011  Thắp Sáng Niềm Tin (Mùa hè 2008) (VCD) Thích Nữ Hương Nhũ

 

Mã TT  DANH MỤC ĐĨA PHIM  
F001  Ánh Đạo Vàng (3 VCD) Việt Nam
F002  Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên (2VCD) Việt Nam
F003  Tỉnh Mộng (2VCD) Việt Nam
F004  Trưởng Giả Kén Rể (2VCD) Việt Nam
F005  Trở Lại Đường Xưa (2VCD) Việt Nam
F006  Chợt Tỉnh Cơn Mê (2VCD) Việt Nam
F007  Kinh Diệt Tội Trường Thọ (1 VCD) Trung Quốc
F008  Lục Tổ Huệ Năng (2VCD) Trung Quốc
F009  Nghịch Duyên (1 VCD) Trung Quốc
F010  Địa Ngục Biến Tướng Đồ (Phim Tranh 1 VCD) Trung Quốc
F011  Quan Âm Diệu Thiện (10 VCD) Hồng Kông
F012  Quán Thế Âm Bồ Tát (5VCD) Trung Quốc
F013  Tây Du Ký (9DVD) và (VCD) Trung Quốc
F014  Tổ Sư Đạt Ma (2VCD) Trung Quốc
F015  Oan Hồn Đòi Mạng (2VCD) Mã Lai
F016  Giải Oan (1 VCD) Trung Quốc
F017  Xuân HạThu Đông (2VCD) Hàn Quốc
F018  Mười Câu Chuyện Đức Phật (5 VCD) (Hoạt hình)  
F019  Địa Tạng Vương Bồ Tát (5VCD) (Hoạt hình)  
F020  Phật Nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó BáoĐáp (Hoạt Hình) (VCD)  
F021  Báo Ứng Hiện Đời (2 VCD) Trung Quốc
F022  Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần (5VCD) Đài Loan
F023  Lợi Ích Của Sự ăn Chay (Phim Tài Liệu) (VCD)  

 

Mã TT  DANH MỤC ĐĨA CA NHẠC  
CN001  Công Đức Sinh Thành (CD) Ngọc Sơn- Hương Lan
CN002  Hương Từ Bi (CD) Vân Khánh-Thanh Thúy
CN003  Kính Mừng Phật Đản (CD) Vân Khánh-Hồng Hạnh
CN004  Niềm An Vui (CD) Vũ Ngọc Toản
CN005  Tiếng Chuông Hoằng Pháp (CD) Chùa Hoằng Pháp
CN006  Tiếng Niệm Di Đà (CD) Chùa Hoằng Pháp
CN007  Tình Cha Nghĩa mẹ (CD) Hương Lan
CN008  Hát Cho Ngày Của mẹ (CD) Quang Khởi - T. Tâm Hải
CN009  Một ngày sạch đẹp (CD) T. Tâm Hiếu
CN010  15 Điệu Nhạc Niệm Phật (MP3) Chùa Hoằng Pháp
CN011  Đạo Phật Ngày Nay (CD) Vũ Ngọc Toản
CN012  Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản (2VCD) Vũ Ngọc Toản
CN013  Nhạc Kinh Đài Loan (2 VCD) Nhạc Đài Loan
CN014  Mẹ Từ Bi (CD) T. Tâm Hiếu
CN015  Đài Loan Bát Nhã Tâm Kinh (VCD) Nhạc Đài Loan
CN016  Đài Loan Đại Bi Chú (VCD) Nhạc Đài Loan
CN017  Nhạc Niệm Phật A Di Đà (VCD1-2) ĐĐ. Thích Tâm Thuận
CN018  Niệm Phật Đại Chúng (CD) Thích Chiếu Túc
CN019  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (CD) Chùa Hoằng Pháp
CN020  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (CD) Quang Lê
CN021  Quê hương điệu lý (CD) Vũ Ngọc Toản
CN022  Trường Ca Phật Sử (CD) Thơ Thích Tấn Đại- Vân Khánh
CN023  Ca Mừng Phật Đản (CD) Hằng Vang
CN024  Mừng Phật Đản (CD) Chùa Hoằng Pháp
CN025  Gởi Chút Thành Tâm (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CN026  Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (CD) Thích Tâm Hải
CN027  7 Danh Hiệu Phật (VCD) Thích Tâm Thuận
CN028  Nhớ Mái Chùa Xưa (MP3) Chùa Hoằng Pháp
CN029  Xin Nguyện Hồi Hướng (CD) Vũ Ngọc Toản
CN030  Nhạc Sĩ Quý Luân (VCD) Quý Luân
CN031  Sáng Tỏa Hoa Đàm (VCD) Hằng Vang
CN032  Lòng lành Tri An (CD) Tịnh Hải

 

Mã TT  ĐĨA CẢI LƯƠNG & CA CỔ  
CL001  Cán Cân Nhuộm Máu (Cải Lương) (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CL002  Tham Tiền Niệm Phật (Cải Lương) (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CL003  Liên Hoa Sắc (Cải Lương) (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CL004  Truyền thuyết Quan Âm xây cầu (Cải Lương) (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CL005  Tiền Thân Đức Phật A Di Đà (Cải Lương) (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CL006  Con Gái Vua Trần Nhân Tông (VCD) Chùa Hoằng Pháp
CC001  Ca Cổ “Suối Nguồn Từ Bi” (VCD) Tiếng Hát Thanh Ngân
CC002  Ca Cổ “12 lời nguyện niệm Phật” (VCD) Chùa Hoằng Pháp

 

Mã TT  DANH MỤC ĐĨA TỤNG  
KT001  48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà (CD) Thích Trí Thoát
KT002  Kinh A Di Đà (MP3) và (CD) Thích Trí Thoát
KT003  Kinh Lăng Nghiêm (CD) Thích Trí Thoát
KT004  Kinh Địa Tạng (CD) Thích Trí Thoát
KT005  Kinh Phổ Môn (CD) Thích Trí Thoát
KT006  Kinh Vu Lan (CD) Thích Trí Thoát
KT007  Nam Mô A Di Đà Phật (CD) Thích Trí Thoát
KT008  48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà (CD) Thích Chiếu Túc
KT009  Kinh A Di Đà (CD) Thích Chiếu Túc
KT010  Kinh Phổ Môn (CD) Thích Chiếu Túc
KT011  Kinh Tám Điều và Từ Tâm (CD) Thích Chiếu Túc
KT012  Kinh Vu Lan (CD) Thích Chiếu Túc
KT013  Sám Hối Hồng Danh (CD) Thích Chiếu Túc
KT014  Kinh Dược Sư (MP3) Thích Huệ Duyên
KT015  Kinh Lương Hoàng Sám (MP3) Thích Huệ Duyên
KT016  Mục Liên Sám Pháp (MP3) Thích Huệ Duyên
KT017  Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ (VCD) Thích Chiếu Niệm
KT018  Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn (VCD) Thích Chiếu Niệm
KT019  Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (VCD) HT. Thích Thiền Tâm
KT020  Kinh Phổ Môn Hoa Tập (VCD) Kim Phụng đọc
KT021  Những Bài Sám Tuyển (CD) Thích Từ Thọ
KT021  Sám Hối Sáu Căn (CD) Thích Chiếu Lượng
KT022  Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa (MP3) Thích Huyền Ý
KT023  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa (MP3) Thích Trí Tịnh
KT024  Kinh Tụng (MP3) Thích Trí Thoát

 

Mã TT  BĂNG TỤNG - CA NHẠC  
BC001  Ca Nhạc Tiếng Chuông Hoằng Pháp Chùa Hoằng Pháp
BC002  Ca Nhạc Hương Từ Bi Chùa Hoằng Pháp
BC003  12 Lời Nguyện & 6 Điệu Nhạc Niệm Phật Thích Chân Tính
BC004  Thi Ca Niệm Phật Thích Chân Tính
BC005  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (Nhạc) Chùa Hoằng Pháp
BC006  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (Nhạc) Chùa Hoằng Pháp
BC007  Nam Mô A Di Đà Phật (Nhạc số 2) Chùa Hoằng Pháp
BC008  Nam Mô A Di Đà Phật (Tụng) Thích Trí Thoát
BC009  Niệm Phật Đại Chúng Thích Chiếu Túc
BC010  48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát
BC011  Kinh Lăng Nghiêm Thích Trí Thoát
BC012  Kinh A Di Đà Thích Trí Thoát
BC013  Kinh Phổ Môn Thích Trí Thoát
BC014  Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát
BC015  Kinh Địa Tạng (bộ 3 băng) Thích Trí Thoát
BC016  Kinh Địa Tạng (bộ 3 băng) Thích Huệ Duyên
BC017  48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà Thích Chiếu Túc
BC018  Kinh Tám Điều Từ Tâm Thích Chiếu Túc
BC019  Kinh A Di Đà Thích Chiếu Túc
BC020  Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc
BC021  Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Phát hành -Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn Tp.HCM 
ĐT: 08. 37134307 - Wedsite: http://www.chuahoangphap.com.vn - Email: hopthu@chuahoangphap.com.vn