The night concert for composer Vu Ngoc Toan

Thầy là niềm tin - Đông Đào
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Đời Tăng lữ - Thanh Sử
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Anh là nguồn cội - Trang Mỹ Dung
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Về đâu em - Mai Hậu
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Bến tình chân - Lâm Minh Chi
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Có những đêm mơ - Phương Thùy
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Theo em lên chùa - Đông Quân_Quỳnh Giang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Xin hãy cùng tôi - Quỳnh Giang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Mênh mông tình thầy - Bích Phượng
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Em đã đến - Nguyễn Anh Trung
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Em bé ve chai - Phương Thùy
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Ơn thầy - Ngân Huệ
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản