Summer Retreat Course 2012

Trân Quý Sự Sống
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Những Điều Cần Biết Về Tình Yêu
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Người Bạn Thân Trong Cuộc Đời
Nguyễn Thành Nhân
Gánh Thời Gian
Lecturer Thích Chúc Tín
Đối Diện Nghịch Cảnh
Lecturer Thích Giác Hiệp
Trân Quý Sự Sống
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Những Điều Cần Biết Về Tình Yêu
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Gánh Thời Gian
Lecturer Thích Chúc Tín
Người Bạn Thân Trong Cuộc Đời
Nguyễn Thành Nhân
Đối Diện Nghịch Cảnh
Lecturer Thích Giác Hiệp