Posts

Giữ gìn gia tài Pháp bảo
01/05/2018
The Buddhist faith
28/04/2018
Story from the past…
A story of trees
18/04/2018
Our temple has two big magnolias, planting near to my room. One has grown fast after week with...
Changing suffering to happiness
15/04/2018
When facing unexpected circumstances we all want to reduce suffering as much as we can, even try to...
The right way of giving
28/03/2018
There is a story such:
What is Buddhism’s solution for these problems?
23/03/2018
Đạo Phật luôn chú trọng giáo hóa con người trẻ tuổi. Vì con đường thực nghiệm tâm linh luôn có sự...
The guy who picks up the rubbish in An Thuong quarter
21/03/2018
Mỗi chiều, Andrew J. Smith (37 tuổi, quốc tịch Mỹ) dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để nhặt rác quanh...
15/03/2018
Sống ở đời, ta thử xem mình chỉ là một người khách lạ thì vui lắm. Thế gian sẽ tiếp đón ta như...
Floating Water Hyacinth …
14/03/2018
Ngày 24/01 Mậu Tuất (11/03/2018) chúng tôi – Phật tử chùa Hoằng Pháp được quý thầy hướng dẫn đi...
Hug me please
14/03/2018
When I first learned the Dharma, I have often heard the sentence: "Cultivation without study is...
Spring Joy
09/03/2018
Ngày 17/01 Mậu Tuất (04/03/2018) được sự chấp thuận của sư phụ (Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp...
09/03/2018
Chiều nay, tôi lại đưa sư anh ra phi trường để về xứ sở mặt trời, tiếp tục cuộc hành trình tìm cầu...