Vu Lan nhạc khúc

Vu lan nhớ mẹ _ Tâm Hiếu
Vu Lan Nhạc Khúc
Hoa hồng mùa Vu lan _ Mai Hậu
Vu Lan Nhạc Khúc
Nhớ Vu Lan _ Thanh Thúy
Vu Lan Nhạc Khúc
Lòng hiếu chim oanh vũ _ Hoàng Thơ
Vu Lan Nhạc Khúc
Bông hồng cài áo _ Thích Tâm Hiếu
Vu Lan Nhạc Khúc