Ươm Mầm Trí Tuệ

Phát tâm T04/2017
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Sau khi phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ, chùa Hoằng Pháp đã nhận...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 8
Chiều ngày 20/04/2017 (24/03 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...
Phát tâm T03/2017
Phát Tâm T02/2017
Phát Tâm T01/2017
.
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 7
Ngày 15/01/2017 (nhằm ngày 18/12 Bính Thân), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí...
Phát tâm T12/2016
.
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 4
Ngày 25/07/2015 (10/06 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 4.
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 5
Ngày 31/01/2016 (nhằm ngày 22/12 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 6
Mặc dù hết sức bận rộn trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, nhưng Thượng tọa Thích Chân Tính vẫn...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 1 - 2013
Vì lí do bận Phật sự ở miền Bắc, lễ quy y cho quý Phật tử tại Nghệ An và công tác cứu trợ các tỉnh...