Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, sáng ngày 30/09/2019 (nhằm 02/09...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 26/09/2019 (nhằm 28/08 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng 10/09/2019 (nhằm 12/08 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Trọng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2019
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 12
Ngày 02/06/2019 (nhằm 29/04 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ chùa...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2019
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần thứ 12
Ngày 05/05/2019 (nhằm 01/04 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ học bổng tháng 03/2019
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ tháng 02/2019