Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề đã nêu lên tầm quan trọng trong việc giáo dục chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T07/2018
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T06/2018
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T05/2018
Trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần X - Khu vực miền Trung
Ngày 03/06/2018 (20/04 Mậu Tuất), được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính và chư Tăng chùa...
Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T04/2018
.
Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T03/2018
.
Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T02/2018
.
Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T01/2018
Trao học bổng "Ươm Mầm Trí Tuệ" lần 10
Chiều ngày 12/05/2018 (nhằm 27/03 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí...