Tin tức

Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 8 tại chùa Tân Tây - Quảng Nam
Được sự cho phép của Thượng tọa Thích Chân Tính, vào ngày 13/05/2017 (18/04 Đinh Dậu), chư Tăng...
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Sau khi phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ, chùa Hoằng Pháp đã nhận...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 8
Chiều ngày 20/04/2017 (24/03 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 7
Ngày 15/01/2017 (nhằm ngày 18/12 Bính Thân), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 4
Ngày 25/07/2015 (10/06 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 4.
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 5
Ngày 31/01/2016 (nhằm ngày 22/12 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 6
Mặc dù hết sức bận rộn trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, nhưng Thượng tọa Thích Chân Tính vẫn...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 1 - 2013
Vì lí do bận Phật sự ở miền Bắc, lễ quy y cho quý Phật tử tại Nghệ An và công tác cứu trợ các tỉnh...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 2
Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2014 (nhằm ngày 30/2 năm Giáp Ngọ), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức buổi...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 3
Với mong muốn chung tay cùng xã hội trong sự nghiệp giáo dục trồng người, tạo điều kiện thuận lợi...