Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), ngày 05/10/2018....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (TPHCM)
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề đã nêu lên tầm quan trọng trong việc giáo dục chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần X - Khu vực miền Trung
Ngày 03/06/2018 (20/04 Mậu Tuất), được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính và chư Tăng chùa...
Trao học bổng "Ươm Mầm Trí Tuệ" lần 10
Chiều ngày 12/05/2018 (nhằm 27/03 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí...
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Quỹ "Ươm Mầm Trí Tuệ" chùa Hoằng Pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm,...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 9
Chiều ngày 31/12/2017 (14/11 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Với khát khao nối vòng tay yêu thương, cùng hướng về tương lai đất nước của những người con Phật,...
Báo Cáo Thu - Chi Quỹ Học Bổng đến hết T05/2017
.