Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 14/12/2020 (nhằm 01/11 Canh Tý) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/11/2020 (nhằm 14/10 Canh Tý), đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Viên, Trụ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/11/2020 (nhằm 04/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Tân Tây (Thiện Pháp) đã đại...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2020 (nhằm 02/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 09/11/2020 (nhằm 24/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 13/11/2020 (nhằm 28/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 11/11/2020 (nhằm 26/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp (Đồng Nai) đã đại...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 12/11/2020 (nhằm 27/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 100 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 10/11/2020 (nhằm 25/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 03/11/2020 (nhằm 18/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Quán, Trụ trì chùa Diên Quang (Bắc Ninh) đã đại...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 02/11/2020 (nhằm 17/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Đại, Trụ trì chùa Lâm Pháp, Lâm Đồng đã đến...