Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 15/11/2021, ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến trường...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 13/11/2021 (nhằm 09/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Nhuận, Trụ trì chùa Trường Pháp, Hậu Giang đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 12/11/2021 (nhằm 08/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Tân Tây (Thiện Pháp) cùng với...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 29/10/2021, tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Huế, Phật tử Mậu Chi đã đại diện chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trưa ngày 10/11/2021, vào buổi quá đường của chư Tăng Ni nội viện Học viện Phật giáo Việt Nam Tp....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.Ngày 08/11/2021 (nhằm 04/10 Tân sửu) ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 07/11/2021 (nhằm 03/10 Tân Sửu), Phật tử Tịnh Trang - đạo tràng Minh Chất, Tp. Cần Thơ đã đại...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 29/10/2021 (nhằm 24/09 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến, Trụ trì chùa An Sơn, Quảng Ngãi đã thay...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trên tinh thần "Trí tuệ là sự nghiệp", trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: Tuệ lực là một...