Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 20/09/2022 (nhằm 25/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Tri, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 31/03/2022 (29/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 08/01/2022 (nhằm 06/12 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương,...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 27/12/2021 (24/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Luyện đã thay mặt chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 22/12/2021 (nhằm 19/11 Tân Sửu), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/12/ 2021 (nhằm 14/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp đã đại diện chư...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 03/12/2021 (29/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương, tỉnh...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 02/12/2021 (nhằm 28/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/12/2021 (nhằm 27/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Biện đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/11/2021 (nhằm 13/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Thạch cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã đến...