Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Từ nhiều năm nay, quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" được quý Thầy trụ trì các cơ sở trực thuộc...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 30/09/2022 (nhằm 05/09 Nhâm Dần), phái đoàn chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp do ĐĐ. Thích Tâm Triệu...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 30/09/2022 (nhằm 05/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Chiều ngày 29/09/2022 (nhằm 04/09 Nhâm Dần), tại Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, ĐĐ. Thích Tâm...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần) được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp,...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 27/09/2022 (nhằm 02/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến - Phó Ban Thông tin truyền thông GHPGVN...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 27/09/2022 (nhằm 02/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24/09/2022 (nhằm 29/08 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trưa ngày 24/09/2022 (nhằm 29/08 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 21/09/2022 (nhằm 26/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Quán, Trụ trì chùa Diên Quang (xã Việt...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 21/09/2022 (nhằm 26/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Ngôn đã đại diện Hòa thượng Đạo trưởng...