Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/11/2022 (08/10 Nhâm Dần), thừa lệnh của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 26/10/2022 (02/10 Nhâm Dần), thừa lệnh của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích...
Qũy Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 15/10/2022 (nhằm 20/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì Tổ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/10/2022 (nhằm 23/09 Nhâm Dần), được sự hứa khả của Đại đức trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 13/10/2022 (18/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Chiều ngày 12/10/2022 (nhằm 17/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 11/10/2022 (nhằm 16/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục hành trình của quỹ học bổng đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử, ngày 07/10/2022 (nhằm 12/09 Nhâm...
Qũy Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Để góp phần gìn giữ và phát huy tinh thần lời dạy của đức Thế Tôn đến với chúng sinh, ngày...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Từ lâu, người xuất gia luôn canh cánh bên lòng phận sự "Hoằng pháp vi gia vụ. Lợi sinh vi bổn...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...