Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 28/10/2019
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 26/10/2019 (nhằm 28/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Đại, Trụ trì chùa Lâm Pháp, Lâm Đồng đã đến trao tặng 50 triệu đồng được trích từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Trung cấp Phật học Tp. Đà Lạt.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan