Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 15/10/2019
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 14/10/2019 (nhằm 16/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Kính cùng quý Phật tử chùa Tây Khánh lần lượt đến các trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Nam Định, Trung Cấp Phật Học tỉnh Hải Dương, Trung Cấp Phật Học tỉnh Bắc Ninh để trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Nam Định có Sư cô Đàm Linh, Phó Chánh Văn phòng; trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Hải Dương có TT. Thích Thanh Vân, Giám hiệu của trường, đã gởi lời tri ân đến TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Dịp này, đoàn gởi tặng đến các trường những phần quà pháp bảo, gồm Kỷ Yếu 60 Năm Thích Chân Tính, Bùn.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan