Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 03/10/2019
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, sáng ngày 30/09/2019 (nhằm 02/09 Hỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn cùng quý thiện tín, đã đến Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, để trao tặng số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đoàn đã đến viếng thăm và gởi tặng phần tịnh tài lên chư Tôn đức đại diện Ban Giám hiệu học viện, với mong muốn góp phần giúp cho chánh pháp hằng được truyền lưu. Nhân đây, đoàn còn gởi tặng đến các Giáo thọ sư và Tăng Ni sinh những ấn phẩm văn hóa của chùa.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan