Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 13/09/2019
Sáng 10/09/2019 (nhằm 12/08 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Trọng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy bổn tự đã đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh để trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Dịp này, đoàn gởi tặng trường 150 phần quà pháp bảo, gồm: Lành Dữ Nghiệp Báo, Chó Rừng Và Sư Tử, Bài Học Thiếu Nhi. Đại diện trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh, HT. Thích Huệ Tâm có đôi lời sách tấn và gởi lời tri ân đến TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Chiều cùng ngày, đoàn trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” và 80 phần quà pháp bảo đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An.

Sau đó, đoàn gởi tặng 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” và 100 phần quà pháp bảo đến trường Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, Tp. HCM.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục Tăng Ni, đặc biệt tại các trường Trung cấp Phật học, “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” được thành lập cho đến nay đã là năm thứ ba. Quỹ được thành lập với mục đích cúng dường đến các trường Phật học nhằm hỗ trợ đời sống Tăng, Ni cũng như khuyến khích sự phát triển Phật sự, với mong muốn Phật giáo được trường tồn. 

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan