Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 28/09/2018
Được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (TPHCM)
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

sáng 26/9/2018 (nhằm 17/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Hòa đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Đại Từ Ân, khu Đô thị sinh thái DIA, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” ủng hộ trường Trung Cấp Phật Học Hà Nội năm 2018.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan