Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 26/09/2018
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đại diện chư Tăng trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến các trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, Trung cấp Phật học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung cấp Phật học Long An và Sơ cấp Phật học - Quận Tân Bình, TP.HCM.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục Tăng Ni, đặc biệt tại các trường Trung cấp Phật học, “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” được thành lập cho đến nay đã là năm thứ hai. Trong đợt thứ hai này, TT. Thích Chân Tính đã cử chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến các trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh thành trên cả nước nhằm vấn an sức khỏe của chư tôn đức trong Ban giám hiệu nhà trường, thắt chặt tình “Linh Sơn pháp lữ”, đồng thời thành kính cúng dường tịnh tài cho các trường (mỗi phần trị giá 50 triệu đồng).

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan