Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 30/09/2022
Ngày 30/09/2022 (nhằm 05/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc thay mặt chư Tăng Tổ đình đã đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hoà để cúng dường phần tịnh tài là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) từ quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" cùng với 70 phần quà pháp bảo "Gương sáng đông tây".
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

ĐĐ. Thích Tường Nghiêm và và ĐĐ. Thích Nguyên Pháp đã đại diện Thường trực Ban Điều hành trường tiếp nhận và gửi lời tri ân sâu sắc đến Hòa thượng Đạo trưởng, Đại đức trụ trì cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đã luôn sát cánh cùng Phật sự trong Ban Giáo dục của Phật giáo tỉnh nhà.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan