Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 29/09/2022
Chiều ngày 29/09/2022 (nhằm 04/09 Nhâm Dần), tại Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, ĐĐ. Thích Tâm Trường - Trụ trì tổ đình Hoằng Pháp cùng quý Thầy bổn tự đã đến và cúng dường phần tịnh tài là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) trích từ quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" và phần quà pháp bảo "Gương sáng đông tây" (70 phần).
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Được biết, Quỹ Đào Tạo Tăng Tài là cơ hội tốt để Phật tử gần xa có thể chung tay cùng với tổ đình Hoằng Pháp và Giáo hội chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni trẻ. Đây là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần lời dạy của đức Thế Tôn đến với chúng sinh.

TT. Thích Đạt Đức - Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng Ban Tăng sự BTS GHPGVN Tp. HCM, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình, Trụ trì chùa Hải Quang (Q.Tân Bình, TP. HCM), Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình và ĐĐ. Thích Quảng An, Giáo thọ sư Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình đã hoan hỷ tiếp nhận và có đôi lời cảm tạ đến Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp đã luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Tăng Ni trẻ, đồng thời chỉ dạy chư Tăng trong tông môn cùng nhau giúp sức chung tay phát triển Phật sự.

ĐĐ. Thích Tâm Trường thay lời Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp kính tri ân trên Thượng tọa Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình đã dày công đào tạo kiến thức cũng như oai nghi, giới luật cho chư huynh đệ tông môn tổ đình bắt đầu từ khóa IV cho đến khóa XXVI ngày hôm nay.

Buổi lễ cúng dường diễn ra trong không khí thắm tình đạo vị và tràn đầy sự hoan hỷ!

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan