Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 29/09/2022
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần) được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh đã thay mặt chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp trao quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" đến cho trường Trung cấp Phật học Bình Thuận và trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận với số tịnh tài cúng dường mỗi trường là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) và phần quà pháp bảo "Gương sáng đông tây”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Buổi sáng, ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận tại Tòng Lâm Vạn Thiện (Đại lộ Hùng Vương). Đón tiếp đoàn là HT. Thích Tâm Quang, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Thuận; ĐĐ. Thích Nguyên Tấn, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Thuận. Chư vị Hòa thượng, Đại đức đã gửi lời vấn an sức khỏe cùng lời tri ân đến Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đã dành sự quan tâm đến đời sống tu học của Tăng Ni sinh nơi đây.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đi từ Bình Thuận ra Ninh Thuận để đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận tại chùa Sùng Ân (số 56, đường 21/8, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, HT. Thích Hạnh Thể, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận gởi lời tri ân đến Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp trong suốt nhiều năm qua đã luôn quan tâm, gửi cúng dường tịnh tài để Tăng Ni sinh yên tâm tu học.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan