Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 28/09/2022
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Tri - Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã thay mặt chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp trao quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" đến cho trường Trung cấp Phật học Gia Lai với số tịnh tài cúng dường là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) và kinh sách.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện trường đón tiếp gồm có: ĐĐ.Thích Nhuận Nhàn, Trưởng Ban Quản viện; ĐĐ. Thích Quang Hướng, Chánh Thư ký; ĐĐ. Thích Thường Tịnh, Phó Ban Quản viện. 

Sau khi nhận hỷ cúng, đại diện nhà Trường, ĐĐ. Thích Quang Hướng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến HT. Thích Chân Tính, Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì chùa Hoằng Pháp và chư Tăng chùa Hoằng Pháp, Quỹ Tăng Tài “Ngộ Chân Tử” đã luôn hộ trì Phật Giáo Gia Lai trong công tác giáo dục.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan