Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 28/09/2022
Ngày 27/09/2022 (nhằm 02/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến - Phó Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Trụ trì chùa An Sơn (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp đã thay mặt chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp trao quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" đến cho trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi và trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định với số tịnh tài cúng dường mỗi trường là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) và phần quà sách pháp bảo "Gương sáng đông tây"; trong đó trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi (60 phần), trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định (230 phần).
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Buổi sáng, ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi. Đón tiếp Đại đức là TT. Thích Thông Huy - Ủy viên HĐTS TƯ, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Phó Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi; TT. Thích Thông Pháp - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Giáo thọ sư trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi; ĐĐ. Thích Đồng Triết - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Giáo thọ sư trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi. Chư vị Thượng tọa, Đại đức đã gửi lời cảm niệm đến Hòa thượng Đạo trưởng và Đại đức trụ trì, chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp hằng năm đã luôn quan tâm đến quý trường.

Chiều cùng ngày, ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đi từ Quảng Ngãi vào Bình Định để đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định tại tu viện Nguyên Thiều (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để tiếp tục chuyến hành trình cúng dường quỹ học bổng. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, ĐĐ. Thích Đồng Kim - Chánh Văn phòng trường đã thay lời cho TT. TS. Thích Đồng Thành - Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, gửi lời vấn an sức khỏe Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp và chư Tăng. Dù biết Hòa thượng đang trong thời gian tịnh dưỡng tu tập vẫn không quên gửi tấm chân tình đến sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni thông qua chương trình của quỹ học bổng đào tạo Tăng tài.

Chuyến đi cúng dường 2 trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định của ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã kết thúc trong niềm hoan hỷ và thập phần viên mãn.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan