Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 24/09/2022
Trưa ngày 24/09/2022 (nhằm 29/08 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Nguyệt và ĐĐ. Thích Tâm Bá thay mặt chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đã gửi lời vấn an sức khỏe và cúng dường tịnh tài đến chư Tôn đức lãnh đạo cùng Ban Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) Tp. Hồ Chí Minh và chư Tôn đức quản chúng nội viện học viện. Được biết, phần tịnh tài là 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) trích từ quỹ Học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử".
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện Ban Quản chúng nội viện HVPGVN Tp. HCM cơ sở II, TT.TS Thích Phước Lượng - Trưởng Ban Quản viện đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo và điều hành bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp hằng năm đã dành sự quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Tăng Ni sinh đang theo học, tạo điều kiện để quý Tăng Ni sinh có thể an tâm hơn trong việc học tập và nghiên cứu kinh điển.

Buổi cúng dường diễn ra trong sự hoan hỷ của đại chúng Tăng Ni vào thời ngọ trai tại trai đường của học viện.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan