Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 22/09/2022
Sáng ngày 21/09/2022 (nhằm 26/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Ngôn đã đại diện Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp gửi lời vấn an sức khỏe chư tôn Hòa thượng, quý Giáo sư, Giảng sư, quý Thầy Cô Văn phòng, Ban Quản chúng và Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện. Đại đức đã trân trọng trao số tiền tịnh tài là 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) trích từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến Quỹ Bảo trợ Học đường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Tiếp nhận tịnh tài, ĐĐ. Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện đã chân thành gởi lời tri ân đến Hòa thượng Đạo trưởng, chư Tăng cùng quý Phật tử chùa Hoằng Pháp trong suốt nhiều năm qua đã luôn quan tâm, gửi cúng dường tịnh tài để Tăng Ni sinh yên tâm tu học. Đại đức cũng gửi lời vấn an sức khỏe đến Hòa thượng, chư Tăng, Phật tử chùa thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, thành tựu mọi sở nguyện.

Được biết, Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử mang tôn hiệu của Tổ sư khai sơn chùa Hoằng Pháp do HT. Thích Chân Tính, Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp sáng lập với mục đích cúng dường học bổng, khuyến khích Tăng Ni đang theo học tại các cơ sở giáo dục Phật giáo. Nhờ đó, Tăng Ni sinh các trường Phật học không ngừng học tập kiến thức, tu dưỡng rèn luyện đạo hạnh để sau này góp phần hoằng pháp lợi sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan