Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 03/12/2021
Ngày 02/12/2021 (nhằm 28/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến trường Trung cấp Phật học Phú Yên để trao tặng số tiền 50 triệu đồng từ quỹ “Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện Bam Giám hiệu trường, ĐĐ. Thích Quảng Bá tiếp nhận và gởi lời tri ân đến Thượng tọa trụ trì và chư Tăng chùa Hoằng Pháp.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục, quỹ đã thành lập nhằm hỗ trợ đời sống tu học Tăng Ni sinh, hướng đến việc hoằng pháp, mang ánh sáng Phật pháp đến với chúng sinh.  

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan