Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 15/11/2021
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp thượng Chân hạ Tính, ngày 15/11 (nhằm ngày 11/10 Tân Sửu) ĐĐ.Thích Tâm Hoà, Trụ trì chùa Hoà Phúc đại diện Tông môn đến vấn an sức khoẻ Thượng toạ Viện chủ chùa Đại Từ Ân và trao suất tịnh tài 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) trích từ "QUỸ ĐÀO TẠO TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ" đến đại diện Ban giám hiệu Trường Trung Cấp Phật học Tp. Hà Nội nhằm động viên Tăng Ni sinh tinh tiến trên bước đường tu học và hoằng truyền chánh pháp.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, ĐĐ. Thích Thái Minh và ĐĐ. Thích Di Kiên đã hoan hỷ đón nhận và chuyển lời tri ân đến Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan