Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 12/11/2021
Ngày 29/10/2021, tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Huế, Phật tử Mậu Chi đã đại diện chùa Hoằng Pháp thành kính dâng cúng số tiền 100 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” lên Ban Giám hiệu Học viện để nhằm hỗ trợ đời sống tu học của Tăng Ni sinh nơi đây.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Về phía Học viện, TT.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện đã đại diện chư Tôn đức quản viện, hoan hỷ nhận sự cúng dường.

Đức Phật Thích Ca chuyển xe chánh pháp thì không có bất kỳ điều gì có thể làm ngăn ngại.

Với tâm nguyện của Sư phụ và Tăng chúng chùa Hoằng Pháp về Quỹ đạo tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử, sẽ luôn được quý thiện tín của đức Phật phụng hành, đồng sự, đồng hành để cùng chung tay góp phần cho sự thành tựu của các bậc xuất sĩ chân chánh tiếp chuyển xe pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan