Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 11/11/2021
Trưa ngày 10/11/2021, vào buổi quá đường của chư Tăng Ni nội viện Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở II Lê Minh Xuân, ĐĐ. Thích Tâm Hảo và ĐĐ. Thích Tâm Nguyệt đã đại diện chùa Hoằng Pháp dâng cúng dường số tiền 100 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử”.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Về phía Học viện, TT. Thích Phước Lượng, Phó Ban Quản viện đã đại diện chư Tôn đức quản viện, hoan hỷ nhận sự cúng dường và ban lời đạo từ sách tấn.

Với mong muốn hỗ trợ phần nào đời sống Tăng Ni sinh nơi đây tiến tu trên con đường tu học Phật pháp và con đường hoằng hóa giáo pháp đến với chúng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan