Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 08/11/2021
Ngày 07/11/2021 (nhằm 03/10 Tân Sửu), Phật tử Tịnh Trang - đạo tràng Minh Chất, Tp. Cần Thơ đã đại diện chùa Hoằng Pháp thành kính cúng dường tịnh tài từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Cao đẳng Phật học Cần Thơ tại Long Quang cổ tự, phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cùng trường Trung cấp Phật học Cần Thơ, phường Lê Bình, Quận Cái Răng, nhằm hỗ trợ đời sống tu học của Tăng Ni sinh nơi đây.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Được biết, Quỹ Đào Tạo Tăng Tài là cơ hội tốt để Phật tử gần xa có thể chung tay cùng với chùa Hoằng Pháp và Giáo hội chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni trẻ. Đây là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần lời dạy của đức Thế Tôn đến với chúng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan