Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 09/11/2021
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.Ngày 08/11/2021 (nhằm 04/10 Tân sửu) ĐĐ. Thích Tâm Thể đã đại diện chư Tăng chốn Tổ Hoằng Pháp trao số tiền trích từ Quỹ học bổng đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Được biết, Quỹ Đào Tạo Tăng Tài là cơ hội tốt để Phật tử gần xa có thể chung tay cùng với chùa Hoằng Pháp và Giáo hội chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni trẻ. Đây là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần lời dạy của đức Thế Tôn đến với chúng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan