Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 29/10/2021
Ngày 29/10/2021 (nhằm 24/09 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến, Trụ trì chùa An Sơn, Quảng Ngãi đã thay mặt chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Bình Định tại Tu viện Nguyên Thiều.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện trường Trung Cấp Phật học đã gởi lời tri ân đến TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan