Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 28/09/2021
Trên tinh thần "Trí tuệ là sự nghiệp", trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: Tuệ lực là một trong năm sức mạnh (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) của người học và thực tập đạo giác ngộ, giải thoát. Tuệ lực là sức mạnh tổng thâu, tổng nhiếp; cũng có thể gọi Tuệ lực là bậc nhất.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Ngày 26/09/2021 (nhằm 20/08 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Thiện Pháp, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Trung Cấp Phật Học Quảng Nam.

Với mong muốn hỗ trợ đời sống các bậc xuất sĩ Tăng Ni đang trên con đường phát triển tuệ lực ngày càng thâm sâu, vững chãi và phổ truyền chánh pháp đến với chúng sinh, đem lại lợi lạc khắp nơi, vượt thoát khổ đau, đạt thành phúc hỷ.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan