Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 12/11/2020
Ngày 12/11/2020 (nhằm 27/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 100 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, TT. Thích Giác Hoàng - Phó tổng thư ký - Chánh VP đã thay mặt Hội đồng điều hành Học viện đón nhận và gửi lời tri ân đến TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan