Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 10/11/2020
Ngày 10/11/2020 (nhằm 25/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Trung cấp Phật học TP. Hồ Chí Minh.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện trường Trung cấp Phật học TP. Hồ Chí Minh, TT. Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng trường, đã gởi lời tri ân đến TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục, quỹ đã thành lập nhằm hỗ trợ đời sống tu học Tăng Ni sinh, hướng đến việc hoằng pháp, mang ánh sáng Phật pháp đến với chúng sinh.   

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan