Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 07/11/2020
Ngày 03/11/2020 (nhằm 18/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Quán, Trụ trì chùa Diên Quang (Bắc Ninh) đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” đến trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Bắc Ninh.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Ngày 04-05/11/2020 (nhằm 19-20/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam, đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp lần lượt đến hai trường Trung Cấp Phật Học Bình Định và Gia Lai để trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ

Trước đó, ngày 06/10/2020 (nhằm 20/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã đến trường Trung Cấp Phật Học Quảng Nam, tham dự lễ Tốt Nghiệp Trung Cấp Phật Học khóa VII và Khai giảng khóa VIII Trung Cấp Phật Học và Khóa I Sơ Cấp Phật Học Cư sĩ. Đại đức đã trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” ủng hộ trường Trung Cấp Phật Học Quảng Nam năm 2020.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan