Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 29/10/2020
Ngày 29/10/2020 (nhằm 13/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Cung cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến trường Trung Cấp Phật Học Bình Dương để trao số tiền 50 triệu đồng từ “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” tại chùa Hội Khánh (P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương).
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Những phần học bổng này nhằm khích lệ, động viên tinh thần cho quý Tăng Ni sinh nổ lực, tinh tấn trong sự nghiên cứu, hành trì Phật pháp. Thông qua hoạt động ủng hộ quỹ học bổng, quý Phật tử, quý Cấp Cô Độc đã đồng hành hỗ trợ với Tăng Ni sinh trên từng bước đường tu học và hoằng pháp.

Đoàn đã gởi tặng 110 phần quà pháp bảo, gồm Chó Rừng Và Sư Tử, Bài Học Thiếu Nhi.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan